Systemisch werk, familieopstelling

Systemisch werk

Systemisch werk, ook wel opstellingen genoemd, geeft inzicht in dynamieken en patronen binnen systemen. Een systeem kan je familie zijn, je vriendenkring, je werk of je sportclub. Een opstelling kan je helpen om belemmerende patronen te doorbreken.

Systemisch werk kan iets voor jou zijn als jij het gevoel hebt dat:

 • ‘iets’ je telkens tegenhoudt en je weet niet wat
 • je te hard moet werken om ‘iets’ voor elkaar te krijgen
 • je nee zeggen moeilijk vindt
 • je alles voor een ander wilt oplossen
 • er conflicten spelen in je familie, je vriendenkring of op je werk
 • je lichamelijke of psychische klachten hebt

 

wat is een familiesysteem

We worden allemaal binnen een familie geboren, je biologische verwanten. Dit zijn je voorouders, grootouders en het gezin van herkomst, bestaande uit vader, moeder en (eventueel) broers en zusters. Samen vormen zij het familiesysteem waarin iedereen een eigen plek heeft, er is sprake van een ordening.

Een systeem kan je gezin van herkomst zijn of het gezin waarin jij bent opgegroeid. Maar ook je vriendenkring, je werk of je sportclub zijn systemen waarin jij een plek inneemt.

 

wat is systemisch werk en hoe werkt het?

Een systeem kun je vergelijken met een mobile. Een mobile is voortdurend op zoek naar evenwicht. Als de mobile uit balans is, gaat hij wiebelen en bewegen tot hij weer in balans komt. Zo werkt het ook in een systeem.

Verborgen dynamieken in een systeem bepalen hoe we ons voelen en gedragen. In een opstelling maken we dat zichtbaar.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • als de gezinssituatie verandert door scheiding en/of hertrouwen
 • gebeurtenissen met impact zoals verslaving, ziekte en overlijden
 • een onuitgesproken geheim in de familie
 • een dochter die de rol van de moeder overneemt, vanwege bijvoorbeeld ziekte of overlijden (rolverwisseling)
 • als je huisdier zich ‘anders’ gedraagt dan wenselijk
 • uitspraken en reacties die impact op jou hebben

Systemisch werk geeft dan inzicht in waarom dingen zich steeds herhalen, wat jou belemmert om er iets aan te doen en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je hindert in je ontwikkeling en groei.

Patronen en belemmeringen worden zichtbaar dankzij een familieopstelling. Het wordt duidelijk wat jouw eigen plek is in een systeem en hoe je relatie is met anderen. Deze inzichten krijgen ruimte om te worden verwerkt waardoor je andere, nieuwe keuzes kunt maken. Belangrijk hierbij is dat er zonder oordeel onderzocht en gekeken wordt.

Het op dieper niveau leren kennen van je eigen plek in het systeem en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is dan rond, de verbinding met jezelf en anderen is tot stand gebracht.

met wie doe je systemisch werk?

Om inzicht te krijgen in problemen en patronen en deze te doorbreken zijn je familieleden of leden uit een ander systeem niet nodig. Dit kun je individueel doen of in groepsverband met (voor jou bekende of onbekende) deelnemers. Die keuze is aan jou.

INDIVIDUEEL

Bij een individuele opstelling maken we gebruik van elementen in de ruimte. Dit kunnen klankschalen zijn, poppetjes, gekleurde matjes of andere voorwerpen. Welke elementen ingezet worden, stemmen we samen af. De voorwerpen representeren jou, een familielid, een collega of een abstract element als ‘het leven’, je werk, lichamelijke of mentale klachten, verdriet, angst of boosheid. Je kunt zelfs je administratie op laten stellen wanneer je daar meer ordening in wilt krijgen.

Door samen zonder oordeel te kijken en door systemische vragen te stellen, kunnen dynamieken, gevoelens en patronen helder worden. Herkennen en erkennen is al een belangrijke stap en voor een eerste keer vaak al genoeg. Op een dieper niveau brengt zo’n eerste stap al veel in beweging.

Bij een volgende stap zoomen we dieper op het probleem of het patroon in en kun je ervaren hoe het is om weer je eigen plek in het systeem in te nemen.

Geleidelijk aan vindt er een verschuiving plaats in je waarneming, je beleving, je overtuigingen en je identiteit.

GROEPSVERBAND

Bij systemisch werk in groepsverband gebruiken we geen voorwerpen als representant, maar vertegenwoordigen andere deelnemers iets of iemand uit een systeem.

Het bijzondere is, dat de representanten toegang blijken te krijgen tot de gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen van degene die zij representeren. Iedereen kan representant zijn. Je hoeft geen ervaring te hebben of iets te ‘kunnen’. Je gaat als het ware in de energie van de ander staan. Ook als je representant bent kan er iets in jouw systeem veranderen.

Een opstelling geeft prachtig en treffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn. Een opstelling bewerkstelligt dat het systeem opnieuw wordt ‘geordend’, zodat iedereen weer de juiste plaats kan innemen en er weer balans komt in het systeem.

Een opstelling geeft inzicht, verheldering, vrijheid, verbinding, rust of opluchting en dat creëert ruimte voor oplossingen en transformatie. Een opstelling werkt altijd langere tijd door.

Spreekt deze manier van systemisch werken jou niet aan, maar wil je wel inzicht krijgen in je belemmerende patronen om je leven makkelijker te maken, kijk dan eens bij psychosociale hypnotherapie.

Drie- tot zevendaagse retraite

Je bent welkom voor losse sessies systemisch werk of tijdens een meerdaagse privé retraite.

Stap uit de drukte van je leven en omring je een paar dagen met natuur en rust. Tijdens de retraite Bewustwording bieden wij jou balans tussen inspanning en ontspanning. Hierbij maken we gebruik van psychosociale hypnotherapie, systemisch werk (familie-opstelling) en (wandel)coaching. En door yoga, meditatie, mindfulness, bosbaden en klanksessies toe te voegen, ontstaat nog meer verbinding tussen lichaam, geest en hart.

We kijken ernaar uit jou te begeleiden op jouw innerlijke reis.